Ložiska - online obchod
Ložiska - služby
Ložiska - aktuality
Ložiska - Facebook
Ložiska - kontakty

O-KROUŽKY

O-kroužky jsou těsnění z pryže určená k zamezení nežádoucí propustnosti nebo ztráty kapaliny či plynu. Těsnicí schopnost samotného O-kroužku je závislá nejen na provedení a typu O-kroužku, ale i na zástavbovém prostoru.

Tvarově je O-kroužek anuloid, to znamená, že je to prstenec s kruhovým průřezem. Zástavbový prostor, většinou drážka s těsněnou protiplochou, slouží k uložení O-kroužku. Spojení těchto prvků, tedy O-kroužek a těsněný prostor, vytváří utěsnění O-kroužkem.

O-kroužek je vyráběn zpravidla ze syntetických kaučuků v přesných rozměrových tolerancích a velmi vysoké povrchové kvalitě. Těsnicí schopnost O-kroužku je dána axiálním nebo radiálním stlačením průřezu O-kroužku. Pryžový materiál se chová jako nestlačitelná vysoce viskozní kapalina s vysokým povrchovým napětím. Vlivem pùsobícího tlaku a uložení dochází k tvarovým změnám průřezu O-kroužku. Na stykových těsněných plochách mezi O-kroužkem a zástavbovým prostorem je předpětí zvyšováno působícím provozním tlakem.

Výhody O-kroužků:

  • O-kroužek těsní v širokém rozsahu tlaků, teplot a také tolerancí
  • Snadná údržba, O-kroužky nevyžadují dotahování atd.
  • Malý nárok na prostor
  • Životnost O-kroužků odpovídající při správném konstrukčním provedení obvykle periodě stárnutí pryže
  • Možnost opakovaného použití na rozdíl od neelastických těsnění
  • Nízká hmotnost
  • Selhání O-kroužku se projevuje obvykle pozvolna a upozorňuje na nutnost výměny
  • Konstantní stlačení O-kroužku při axiálním utěsnění, zamezující jeho znehodnocení na rozdíl od plochého těsnění
  • Ekonomicky nejvýhodnější konstrukční řešení