Progresivní mazací systémy

Progresivní mazací systémy

pro olej, tekuté plastické mazivo a plastické mazivo

Progresivní mazací systémy SKF ProFlex a Lincoln Quicklub lze použít v malých až středně velkých strojích s rozptýlenými mazacími místy vyžadujícími různá množství maziva.

Progresivní mazací systémy se skládají z čerpadla připojeného k nejméně jednomu primárnímu rozdělovači. V případě potřeby lze připojit rozdělovači druhé úrovně k výstupům primárního rozdělovače pro zvýšení počtu mazaných míst.

Čerpadlo dodává mazivo do rozdělovačů s tlakem až 550 bar (8 000 psi), v závislosti na modelu čerpadla. Rozdělovače rozdělují mazivo do stejných nebo předem definovaných množství , v závislosti na typu a konfiguraci rozdělovače. Progresivní systémy SKF umí rozdělovat přesné, odměřené množství maziva k až 150 mazacím místům na vzdálenosti přibližně 15 m (16 yd). Pro olejové aplikace umíme i ve spojení s omezovači průtoku pokrýt vzdálenosti větší než 100 m (110 yd).

Progresivní systémy SKF poskytují soustavné mazání, dokud je čerpadlo v provozu. Jakmile se čerpadlo zastaví, písty progresivního rozdělovače se zastaví ve své aktuální poloze. Jakmile čerpadlo znovu zahájí dodávání maziva, písty budou pokračovat tam, kde přestaly.

Banner pro progresivní mazací systémy