Diagnostika stavu stroje

Zjišťování stavu stroje kombinací různých metod diagnostiky

  • Měření vibrací

Provádíme měření celkových vibrací a obálky zrychlení pro ložiskové frekvence. Měření vibrací může upozornit na nevyváženost, nesouosost, mechanické vůle uložení, rezonanci konstrukce, nedostatečně tuhé základy, opotřebení ložisek. Pro spolehlivější hodnocení mohutnosti vibrací je vhodné provádět trendování (sledovat vývoj) v určitých časových periodách a naměřené hodnoty vynášet v grafu.

  • Měření teploty

Jsme schopni měřit teplotu součástí kontaktně i bezkontaktně pomocí pyrometru.

  • Měření hluku

Měřením hluku jsme schopni odhalit nedostatečné mazání, zvýšené opotřebení apod.

  • Měření souososti strojů

Vzhledem k tomu, že špatné ustavení je příčinou až 50 % poruch točivých strojů spojených spojkami, je potřeba tomuto problému věnovat náležitou pozornost. Proto provádíme měření souososti hřídelů pomocí laserového ustavovacího přístroje a následné upravení pomocí podkládacích podložek.

  • Měření ustavení řemenic a řetězových kol
  • Měření napnutí řemenů