Gufera (simeringy)

Gufera (též simmerring, simering, simerink ) jsou strojní součástky. Jsou to pryžová těsnění též známá jako hřídelové těsnící kroužky. Jsou to prvky určené pro utěsnění otáčejících se hřídelí a dalších strojních součástí. Většinou se ukládá do víka ložisek. Mají kruhový tvar s otvorem pro průchod hřídele. Hřídelové těsnící kroužky – gufera jsou vyztuženy kovovým kroužkem a vybaveny tažnou pružinou. U některých typů jsou však gufera bez pružiny nebo bez kovového kroužku.

Používají se k utěsnění prostoru všude tam, kde je nežádoucí únik kapaliny podél hřídele do suché části stroje nebo zařízení. Z důvodu tření mezi guferem a otáčející se hřídelí se po určité době gufera opotřebí a je třeba je vyměnit za nové.