Ložiska valivá a kluzná

Valivá ložiska

Jsou ložiska, která pomocí valivých rotačních elementů mezi vnějším a vnitřním kroužkem ložiska snižují  tření mezi hřídelem a součástí, ve které je hřídel uložen.

Dělíme je na

 • Kuličková (radiální, axiální)
 • Válečková
 • Jehlová
 • Soudečková
 • Kuželíková

 

Radiální kuličkové ložisko je nejrozšířenější druh valivého ložiska. Umožňuje přenášet axiální i radiální síly. Radiální kuličkové ložisko se skládá z:

Vnitřního kroužku, který se zpravidla nasazuje na hřídel.

Kuliček – valivých elementů.

Klece, jejímž úkolem je držet kuličky od sebe a zabránit jejich vzájemnému tření.   Klec může být různého provedení a z různých materiálů (ocel, mosaz, bronz, plast, …).

Vnějšího kroužku, který se zpravidla vsouvá do skříně převodovky.

Výhody:

-Schopnost pracovat ve velmi vysokých otáčkách

-Lacinost

-Montáž do převodovky nevyžaduje speciální postup

-Možnost použít utěsněné ložisko

Nevýhody:

-Jiné druhy ložisek jsou schopny přenést mnohem větší síly

Válečkové ložisko je rozšířený druh valivého ložiska. Primárně se používá pouze pro přenos radiálních sil.
Válečkové ložisko se skládá z:

-Vnitřního kroužku, který se zpravidla nasazuje na hřídel

-Válečků – valivých elementů

-Klece, jejímž úkolem je držet válečky od sebe a zabránit jejich vzájemnému tření. Klec může být různého provedení, vyskytují se i plastikové

-Vnějšího kroužku, který se zpravidla vsouvá do skříně převodovky

Výhody

– Schopnost přenášet veliké radiální síly

– Montáž do převodovky nevyžaduje speciální postup

Nevýhody

– Nemůže přenášet axiální síly, nebo je takový přenos problematický

– Relativně vysoká cena ve srovnání s kuličkovým ložiskem.

– Neexistence utěsněných válečkových ložisek.

Jehlové radiální ložisko je speciální druh válečkového ložiska. Průměr jeho valivých elementů-válečků je však zmenšen na 1-4mm, takže se jim říká jehly. Jehlové radiální ložisko umožňuje přenášet pouze radiální sílu.

Výhody

– Schopnost přenášet veliké radiální síly.

Malé rozměry a hmotnost

– Montáž do převodovky nevyžaduje speciální postup

– Existence utěsněných variant

Nevýhody

– Nemůže přenášet axiální síly

– U variant bez jednoho nebo obou kroužků je nutno velmi pečlivě upravit oběžné  dráhy jehel. Tyto díly musí být vyrobeny mimořádně přesně, s malou drsností, musí být kaleny a cementovány, což je finančně náročné

– Veliká citlivost vůči naklopení hřídele.

Soudečková ložiska jsou ze své podstaty naklápěcí, nerozebíratelná a velmi odolná. Díky dvěma řadám soudečků přenášejí velká zatížení a mají vysokou tuhost. Tato ložiska se vyrábějí s válcovou i kuželovou dírou. Jednořadé soudečkové ložisko je naklápěcí ložisko, vhodné zejména pro taková uložení, kde se vyžaduje velká radiální únosnost a vyrovnávání nesouososti.

Kuželíkové ložisko je speciální druh ložiska, umožňující přenášet veliké axiální i radiální síly. Kuželíkové ložisko má však zásadní nevýhodu spočívající v jeho náročné a mimořádně drahé montáži. Proto se v praxi používá, jen pokud není jiná možnost.

Kuželíkové ložisko se, jako každé valivé ložisko, principiálně skládá z:

– Vnitřního kroužku, který se zpravidla nasazuje na hřídel.

– Valivých elementů – V tomto případě komolých kuželů, zvané kuželíky.

– Klece, jejímž úkolem je držet kuželíky od sebe a zabránit jejich vzájemnému tření.

– Vnějšího kroužku, který se zpravidla vsouvá do skříně převodovky.

Výhody

-Schopnost přenášet veliké radiální i axiální síly.

Nevýhody

– Neexistence utěsněných variant.

– Nutnost dodržení speciálního montážního postupu

Společnost LOŽISKA VILÍM, spol. s r.o. se sídlem v Olomouci dodává ložiska jak od zahraničních výrobců (SKF, Timken, Ina, ZVL), tak od tuzemských výrobců (ZKL)

Ložiska SKF

Produktová nabídka společnosti SKF zahrnuje nejpoužívanější typy ložisek. Mezi ně patří kuličkové ložisko jednořadé, naklápěcí kuličkové ložisko nebo ložiska jehlová. V sortimentu naleznete také vysoce odolná soudečková ložiska, kuželíková ložiska a ložiskové jednotky Y.

Ložiska ZKL

Sortiment společnosti ZKL zahrnuje nejpoužívanější, vysoce kvalitní ložiska v různých provedeních, rozměrů a vlastností. V nabídce naleznete jehlová ložiska, kuželíková ložiska, soudečková ložiska, jednořadá i dvouřadá kuličková ložiska a  také ložiska válečková.

Ložiska ZVL

Společnost ZVL SLOVAKIA a. s. je již tradičním výrobcem ložisek. O kvalitě výrobků vypovídá i skutečnost, že více než 85% z celkové výroby je exportováno na zahraniční trhy. Nabídka výrobků společnosti ZVL:

Jednořadá kuličková ložiska. Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem. Jednořadá kuličková ložiska se čtyřbodovým stykem. Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska s kosoúhlým stykem. Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska. Jednořadá válečková ložiska. Válečková ložiska s plným počtem válečků. Dvouřadá soudečková ložiska s válcovou kuželovou dírou. Axiálně jednosměrná a obousměrná kuličková ložiska. Axiálně válečková ložiska. Axiálně soudečková ložiska. Upínací ložiska a ložisková tělesa. Kloubová ložiska.

Kluzná ložiska

Hřídelový čep je v přímém styku s materiálem ložiska. Je tvořeno tělesem ložiska a pánví. Pánev může být vytvořena pouze pouzdrem nebo pouzdrem s výstelkou. Malá kluzná ložiska mají těleso i pouzdro zhotoveno vcelku, velká mají těleso popř. i pouzdro dělené, pro usnadnění montáže. Pouzdra se vkládají do ložiskových těles z šedé litiny, z oceli na odlitky nebo svařovaných ocelí. Pouzdra mohou být z šedé ložiskové litiny, z cínového, hliníkového nebo červeného bronzu, z pórovitých ložiskových materiálů  nebo z polyamidu, z polyvinylchloridu, polystyrénu apod. pro úsporu ložiskových kovů se vyrábějí bimetalická pouzdra, kde základ pouzdra tvoří ocel nebo litina a kluzná plocha – velmi tenká vrstva výstelky – z bronzu nebo z kompozice. Některé pouzdra se vyrábí z pórovitých ložiskových materiálů, které vznikají spékáním kovových prášků s přísadami a to tmelením s umělými pryskyřicemi a lisováním. Tyto pórovité materiály se sytí při podtlaku olejem, který za provozu vzlíná z kapilár ložiskového pouzdra mezi stykové plochy. Těmto ložiskům říkáme samomazná ložiska.

U kluzných ložisek dochází mezi povrchem hřídelového čepu a vnitřním povrchem pouzdra ložiska ke tření, které může být:

 • suché
 • polosuché
 • kapalinné

Suché tření – vzniká při rozběhu nebo zastavení, plochy jsou bez maziva. Je doprovázeno velkými ztrátami a opotřebením, ložisko i čep se nadměrně zahřívají a je nebezpečí zadření.

Polosuché tření – vzniká při malých otáčkách. Přívod maziva je nedostatečný, proto se mezi povrchem čepu a ložiska nemůže vytvořit souvislý olejový film. V určitých místech dochází k přímému styku čepu s pouzdrem, kde dochází k opotřebení.

Kapalinné tření – vzniká při vyšších otáčkách, čím jsou otáčky vyšší, tím více se přivádí maziva a tím více stoupá tlak v klínově se zužující mezeře. Kluzné plochy jsou od sebe bezpečně odděleny mazacím olejovým filmem. Plochy jsou bez opotřebení, tření je nepatrné.

Roztřídění

Podle směru zatížení

 • radiální – síla působí kolmo na osu otáčení (válcová styková plocha)
 • axiální – síla působí ve směru osy otáčení (rovinná styková plocha)
 • kombinované – síla může do jisté míry působit v obou směrech (kuželová nebo kulová styková plocha)

Výhody kluzných ložisek

 • jednoduchá výroba
 • konstrukčně dobrá přizpůsobivost
 • prostorová nenáročnost
 • malá citlivost na otřesy a prach
 • snadná opravitelnost

Nevýhody kluzných ložisek

 • velký součinitel tření
 • menší únosnost při rozběhu a doběhu
 • musí se zaběhávat
 • větší spotřeba maziva
 • únosnost a trvanlivost je značně závislá na vlastnostech maziva

Používané materiály (kovové)

 • ložisková šedá litina
 • pórovité materiály
 • hliníkové slitiny
 • olověná kompozice
 • olověný bronz
 • červený bronz
 • cínový bronz
 • mosaz
 • ložisková ocel

Způsoby mazání

 • olejem
 • tukem
 • samomazné pórovité materiály nasycené olejem
 • bez maziva – materiály umožňující provoz na sucho

Některé druhy kluzných ložisek

 • Ložisková pouzdra (s výstelkou nebo bez výstelky)
 • Ložisková pouzdra skružovaná (s výstelkou nebo bez výstelky)
 • Ložiskové pánve (s výstelkou nebo bez výstelky)
 • Ložiskové kroužky axiální
 • Kloubová ložiska
 • Kloubová ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem

Širokou nabídku kloubových kluzných ložisek a kluzných pouzder najdete v našem e-shopu