Indikátor stavu stroje SKF

SKF Machine Condition Indicator CMSS 200 (Ukazatel stavu stroje)

Ukazatel stavu stroje SKF

Ukazatel stavu stroje SKF je hospodárný snímač vibrací a indikátor pro monitorování nekritických strojů. Je ideální pro stroje s konstantními provozními podmínkami, které v provozech nebyly dříve sledovány (obr. 1). Zařízení lze srovnat se světelnou kontrolkou „kontrola motoru“ v automobilu. Světelná kontrolka „kontrola motoru“ vykonává v automobilu stejnou činnost jako Ukazatel stavu stroje SKF v průmyslovém strojním zařízení. Vnitřní snímače měří rychlost, obálku zrychlení (impulzní vibrace ložiska nebo převodů) a povrchovou teplotu stroje.

Přiložený magnetický odečítací klíč (obr. 2) se používá k aktivaci Ukazatele stavu stroje SKF, změně provozních režimů, nastavení výchozích vibračních bodů a potvrzování alarmů.

Jednotka má tři LED kontrolky označující stav stroje a ložiska. Jakmile se jednotka rozsvítí, upozorní technika prediktivní údržby na nutnost provedení analýzy základních příčin stavu stroje. Kromě toho má čárový kód s výrobním číslem pro účely identifikaci stroje a snadné začlenění do programu Spolehlivost řízená operátorem (ODR), do postupů údržby nebo plánovaných prohlídek.

Chcete-li se vidět, jak používat magnetický odečítací klíč pro Ukazatele stavu stroje SKF, tak klikněte zde.

 

 

obr. 1               obr. 2

Stáhněte si aplikaci SKF Machine Condition Indicator

Přejděte na web Apple App Store a stáhněte si aplikaci SKF MCI. Prozkoumejte ukazatel stavu stroje, použijte animace ke kontrole alarmových podmínek a pomocí funkce zobrazení rozšířené reality si zobrazte aplikaci MCI ve 3D na vašem stole. Jednoduše klikněte na následující dokument a stáhněte si spouštěcí obrázek rozšířené reality aplikace SKF MCI. Vytiskněte tento obrázek, umístěte jej na rovný povrch, spusťte aplikaci MCI a nasměrujte svůj mobilní přístroj na spouštěcí obrázek. Objeví se zobrazení MCI. Přístrojem můžete pohybovat kolem virtuálního výrobku jako kdyby byl skutečný. Můžete také zamknout obrazovku a otáčením MCI měnit úhel zobrazení.

 
 

Ukazatel stavu stroje SKF – informace pro objednání

Informace pro objednání  
Označení  CMSS 200-02-SL
Obsahuje:  
Dvě jednotky napájené bateriemi  
Dva čtecí klíče CMAC 225 (magnety)  
Dva závitové montážní čepy CMAC 230
(1/4-28 na 1/4-28)
 
Dva redukční montážní čepy CMAC 231
(1/4-28 na M8)
 
Dvě referenční karty CMAC 200-REF  
Jedna karta s pokyny pro instalaci  
Jedno CD s referencemi výrobku  
Označení  CMSS 200-10-SL
Obsahuje:  
10 jednotek napájených bateriemi  
Čtyři čtecí klíče CMAC 225 (magnety)  
Čtyři referenční karty CMAC 200-REF  
Dvě karty s pokyny pro instalaci  
Jedno CD s referencemi výrobku  
Označení  CMSS 200-50-SL
Obsah:  
50 jednotek napájených bateriemi  
10 čtecích klíčů CMAC 225 (magnety)  
10 referenčních karet CMAC 200-REF  
Pět karet s pokyny pro instalaci  
Jedno CD s referencemi výrobku