Přístroj pro monitorování stavu SKF CMAS 100-SL

Machine Condition Advisor (Poradce stavu stroje)

Jednoduché sledování stavu stroje

 
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL

Nyní snadné, rychlé a přesné posouzení stavu točivých strojů ve vašem závodě začínajícím i odborně zdatným uživatelem. Tento robustní, ergonomický a snadno použitelný přístroj, který je určen pro pracovníky údržby a obsluhy strojů, umožňuje včas zjistit potenciální problémy se strojem dříve, než dojde k nákladné poruše.

Vlastnosti

 • Rychlé a snadné nastavení a používání; měření se zobrazují na jasném displeji s viditelností při slabém světle i na přímém slunci. K dispozici je rovněž bezplatné online školení.
 • SKF Machine Condition Advisor je lehký, kompaktní a ergonomicky navržený přístroj. Lze jej snadno přenášet na opasku, v kapse nebo jako součást sady nástrojů. Jednotka je mimořádně odolná s krytím IP 54 pro použití v průmyslových prostředích.
 • Výstrahy a upozornění na nebezpečí přispívají ke spolehlivosti diagnostiky.
 • Souběžné měření rychlosti, obálkového zrychlení a teploty šetří čas.
 • SKF Machine Condition Advisor je vybaven akumulátorem, který umožňuje efektivní, ekonomický a ekologický provoz po dobu až 10 hodin na jedno nabití.
 • Díky své flexibilitě může spolupracovat se standardními akcelerometry s konstantním proudem a měřicí konstantou 100 mV/g. Volitelný externí snímač umožňuje měření na těžko přístupných místech a pomáhá dosáhnout opakovatelných a přesných výsledků.
 • Pohodlná komunikace v angličtině, francouzštině, němčině, portugalštině, španělštině a švédštině.

Vícenásobné měření pomocí jednoho přístroje SKF Machine Condition Advisor poskytuje celkové údaje o rychlosti vibrací na základě vibračních signálů ze stroje, které automaticky porovnává s naprogramovanými směrnými hodnotami ISO. Pokud naměřené údaje překročí směrné hodnoty, zobrazí se „Výstraha“ nebo upozornění na „Nebezpečí“. Souběžně probíhá měření obálkového zrychlení a jeho porovnání s nastavenými směrnými hodnotami pro ložiska, čímž se ověří shoda nebo zjistí potenciální poškození ložiska. SKF Machine Condition Advisor rovněž pomocí infračerveného snímače měří teplotu a zjišťuje tak výskyt neobvyklého tepla.

Přesnost, flexibilita a jistota
Vstupní signál z akcelerometru přístroje SKF Machine Condition Advisor umožňuje změřit v každém bodě na stroji dvě veličiny – celkovou rychlost a obálkové zrychlení. Bezkontaktní infračervený snímač zároveň změří povrchovou teplotu v místě měření. Všechny tři naměřené hodnoty jsou současně zobrazeny na displeji. Podle nastavení přístroje SKF Machine Condition Advisor jsou na LCD displeji na čelním panelu současně zobrazeny následující údaje:

 • (metrické nebo anglosaské jednotky)
 • Rychlost v mm/s efektivní nebo in/s odvozená maximální
 • Teplota ve stupních Celsia nebo Fahrenheita
 • Naměřené hodnoty obálkového zrychlení v gE

SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL

 1. Obálkové zrychlení
 2. Rychlost 
 3. Zobrazení alarmu:
  (A) Výstraha nebo
  (D) Nebezpečí 
 4. Skupina stroje ISO 
 5. Tlačítko Vybrat 
 6. Tlačítko Procházet 
 7. Teplota 
 8. Stav měření 
 9. Třída obálkového zrychlení 
 10. Indikátor baterie (nabití 60 %)
Informace pro objednání
Označení CMAS 100-SL
Obsahuje:  
Jednotka přístroje SKF Machine Condition Advisor  
Pouzdro na opasek  
Nabíječka, mezinárodní zdroj stejnosměrného napájení  
Uživatelská příručka  
CD s následujícím obsahem:  
– Uživatelská příručka ve formátu PDF v angličtině, francouzštině, němčině, portugalštině, španělštině a švédštině  
– Odkaz na školení na SKF Knowledge Center  
– Tabulka trendů pro SKF Machine Condition Advisor (soubor Excel)  
– Katalog SKF Condition Monitoring Essentials (formát PDF, v angličtině)  
Technické údaje
Snímání vibrací:  
– Interní: Integrovaný piezoelektrický akcelerometr
– Externí: Možnost připojení standardního akcelerometru s konstantním proudem a měřicí konstantou 100 mV/g
Snímač teploty: Interní infračervený snímač teploty
Měření:  
– Rychlost: Rozsah: 0,7 až 65,0 mm/s (efektivní hodnota) (0.04 až 3.60 in/s (ekvivalentní max. hodnota)), dle normy ISO 10816-3
  Frekvence: 10 až 1 000 Hz, dle normy ISO 2954
– Obálkové zrychlení: Rozsah: 0,2 až 50,0 gE
  · Frekvence: Podobné pásmu 3 (500 až 10 000 Hz)
– Teplota: Rozsah: –20 až +200 °C (–5 až +390 °F)
  Přesnost infračerveného měření teploty: 2 °C (4 °F)
  Vzdálenost: Krátký dosah, maximálně 10 cm (4 in) od cíle
Rozsah provozních teplot: Při používání: –10 až +60 °C (15 až 140 °F)
  Při nabíjení: 0 až 40 °C (30 až 105 °F)
Skladovací teplota:  
– Méně než jeden měsíc: –20 až +45 °C (–5 až +115 °F)
– Jeden až šest měsíců: –20 až +35 °C (–5 až +95 °F)
Vlhkost: 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Krytí: IP 54
Schválení: CE
Test odolnosti v pádu: 2 m (6.6 ft)
Hmotnost: 125 g (4.4 oz)
Rozměry:  
– Délka: 200,0 mm (7.90 in)
– Šířka: 47,0 mm (1.85 in)
– Výška: 25,4 mm (1.00 in)
Výdrž baterie: 10 hodin před opětovným nabitím (1 000 měření)
– S externím snímačem: Až o 55 % kratší výdrž baterie
Podporovaný externí snímač: Libovolný standardní akcelerometr s konstantním proudem a měřicí konstantou 100 mV/g
Napájení externího snímače: Stejnosměrné napětí 24 V, proud 3,5 mA
Specifikace nabíječky: Univerzální AC/DC nabíječka se zástrčkou
  Vstup: Střídavé napětí 90 až 264 V, 47 až 60 Hz
  Výstup: Regulované stejnosměrné napětí 5 V
  3 až 4 hodiny pro plné nabití