Ustavování strojních součástí

Až 50% poruch točivých strojů spojených spojkami je zapříčiněno špatným ustavením. Projevem nesprávného ustavení stroje může být nižší životnost a poruchovost strojních součástí. Nesprávné ustavení strojů se projevuje vibracemi a předčasným opotřebení ložisek, těsnění a spojek. Stroje s rotujícími hřídelemi jsou navrženy pro provoz za optimálních podmínek. Nesouosost vyvolává síly, které negativně ovlivňují výkon stroje, což může být velmi ve výsledku drahé.

Přesným ustavením strojů lze dosáhnout:

 • Snížení sil působících na ložiska a tím prodloužení jejich životnosti
 • Minimalizace ohybu hřídele mezi ložiskem a spojkou
 • Nižší vibrace a hlučnost stroje
 • Menší opotřebení spojky
 • Úspora el. energie
 • Odstranění drahých odstávek

Příklady nesouososti

Jsme vybaveni přístrojem firmy FIXTURLASER XA a širokým sortimentem vymezovacích podložek pomocí kterých Vám rychle a přesně ustavíme vaše zařízení.

Přednosti Fixturlaseru XA:

 • Bezdrátová technologie Bluetooth
 • Přesnost měření 0,3% ? 0,007 mm
 • Max. měřící vzdálenost 10 m
 • Průměr hřídele 20 – 450 mm
 • Hřídele nemusí být sespojkovány

Druhy měření:

 • Horizontální hřídel
 • Vertikální hřídel
 • Měkká patka

Součástí měření je vystavení měřícího protokolu. Který vám přesně podá informace o provedeném úkonu.