Montáže a demontáže

Provádíme výměny následujících součástí:

 • Ložiska a ložisková tělesa
 • Těsnění
 • Řemeny a řemenice
 • Řetězy a řetězová kola
 • Hřídele
 • Hřídelové spojky

Po výměně strojních součástí provádíme přesné ustavení strojů pomocí přístrojů:

 • FIXTURLASER XA – pro ustavení hřídelů na spojce pomocí laserového odměřování
 • TMEB 2 – pro ustavení řemenového převodu pomocí laseru

Opravy provádíme například na:

 • Elektromotorech
 •  Ventilátorech
 • Čerpadlech
 • Kompresorech
 •  Granulátorech
 • a dalších strojních zařízeních

V případě potřeby jsme schopni pro opravu zajistit i vyvážení rotoru, renovaci hřídele a zámečnické práce.

Montáž automobilových kolových ložisek